Alergie

    Obserwujemy stale rosnący problem zwiększania się i częstości
    występowania schorzeń alergicznych. Obecnie co czwarta osoba
    w Europie dotknięta jest jedną z form odczynów alergicznych,
    typu 1-go (natychmiastowego) lub typu 4-go (opóźnionego).

     Według Gella i Coombsa – wyróżniamy 4 typy reakcji alergicznych:

·        Typ I  – Reakcja natychmiastowa, anafilaktyczna, IgE-zależna
    – Alergiczny nieżyt nosa- ANN,
    – Atopowe zapalenie skóry-AZS,
    – Ostra pokrzywka,
    – Alergiczne zapalenie spojówek,
    – Wstrząs anafilaktyczny;

·        Typ II – Reakcja cytotoksyczna,  zależna od nadprodukcji przeciwciał IgG, IgM
    –  Anemia hemolityczna,
    – Leukopenia polekowa,
    – Pęcherzyca,
    – Przewlekła pokrzywka,
    – Immunologiczne zapalenie tarczycy;

·        Typ III – Kompleksów immunologicznych, antygen-przciwciało
    –  Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych,
    – Choroby śródmiąższowe płuc,
    – Kłębuszkowe zapalenie nerek,
    – Toczeń rumieniowaty,
    – Reumatoidalne zapalenie stawów,
    – Choroba posurowicza;

·        Typ IV – komórkowy, z udziałem limfocytów T

    –  Kontaktowe zapalenie skóry (alergie na środki chemiczne:
        metale, kosmetyki, detergenty, leki), 
    –  Odczyny ziarniniakowe w przebiegu sarkoidozy, gruźlicy,
    –  Nieswoiste zapalenie jelita cienkiego i grubego. 

    Reakcje alergiczne wymagają różnicowania z często występującymi
    odczynami niealergicznymi
  - z nadwrażliwości.
    Najczęstszą w praktyce postacią takich odczynów jest:

·        Naczynioruchowy nieżyt nosa
    – związany z przewlekłym stosowaniem leków alfa-adrenergicznych do nosa,
    – działania wysokich temperatur,
    – wpływu czynników hormonalnych

·        Zespół naczynioruchowy (pierwotna choroba Raynauda)
    –  związany ze spadkami ciśnienia tętniczego,
    – zmianami temperatury otoczenia i wilgotności, 
    – wpływu czynników stresogennych

·        Nadwrażliwość pokarmowa niealergiczna
    –  nietolerancje pokarmowe i  zaburzenia trawienia nieimmunologiczne

·        Reakcje skórne z podrażnienia
    –  odczyny fototoksyczne z promieniowania UVA; 
    –  pokrzywki  cieplne

    Profesjonalne badanie specjalistyczne i odpowiednia diagnostyka
    są w stanie ustalić właściwe rozpoznanie oraz umożliwić podjęcie
    skutecznych działań profilaktyczno-leczniczych.