Odczulanie – Immunoterapia specyficzna - Specific Immunotherapy.

     Immunoterapia specyficzna – jest jedyną formą leczenia
     przyczynowego alergii.

     Odczulanie polega na podawaniu  preparatów alergenowych,
     w odpowiednio wzrastających dawkach (leczenie wstępne,
     a następnie podtrzymujące), w cyklicznych lub stałych okresach
     (3- 5 lat) osobie uczulonej, z alergią typu 1-go (IgE zależnej). 

     Do immunoterapii kwalifikowani są pacjenci od 5 roku życia,
     z uczuleniem na alergeny środowiskowe:
      - pyłki roślin: trawy, zboża, drzewa, chwasty;
      - roztocza kurzu: D1, D2;
      - sierści zwierząt; 
      - pleśnie; 
      - jady owadów błonkoskrzydłych.

     Przeciwwskazaniem do immunoterapii są współistniejące ciężkie
     postacie chorób układu krążenia, choroby autoimmunologiczne,
     objawy niewydolności narządowej, w tym ciężka niewydolność
     układu oddechowego (ciężka postać astmy), a także inne przewlekłe
     choroby. Leczenie farmakologiczne nie ma wpływu na jednoczesne
     stosowanie immunoterapii.

     Nie kwalifikuje się do odczulania kobiet ciężarnych. Immunoterapia nie
     ma bezpośrednio negatywnego wpływu na płód.

     W zależności od typu alergii oraz kwalifikacji do odczulania stosowana
     jest immunoterapia przedsezonowa lub całoroczna.

     Sposoby prowadzenia immunoterapii:
     · Immunoterapia podskórna (klasyczna) – SIT
    
· Immunoterapia podjęzykowa – SLIT
     ·
Immunoterapia doustna
     ·
Immunoterapia donosowa

     W leczeniu chorób alergicznych stosowane są też pomocniczo:
     ·
Immunoterapia niespecyficzna podskórna
     · Leczenie odpornościowe